Website van theatergezelschap Abattoir Fermé / Website for theatre company Abattoir Fermé[Abattoir Fermé]

Abattoir Fermé is een theatergezelschap, opgericht in 1999 in Mechelen, dat zijn artistieke urgentie en inhoudelijke uniciteit vindt in een fascinatie voor ‘de wereld achter het bekende’. In iedere mens en in elke cultuur schuilen immers abjecte werelden, fundamentele angsten en verborgen fantasieën die we graag rationaliseren of vergeten, maar in essentie universeel zijn. Het gezelschap vertaalt deze interesses in een hedendaagse, hypervisuele en essentieel-eigen beeldtaal die morrelt aan de grenzen van theater, film en performance. Het hart van Abattoir Fermé is een hecht makers- en spelersensemble dat bouwt aan een coherent, maar ook hybride oeuvre, dat zowel teksttheater, performance, film, muziektheater, concert, televisie, publicatie enz. omvat. Het gezelschap gaat daarbij telkens op zoek naar datgene wat nét buiten bereik ligt en daarmee een volgende stap in de artistieke ontwikkeling kan zijn. Abattoir Fermé confronteert, verrijkt en bevraagt het eigen werk door intensief te presenteren (zowel lokaal als (inter)nationaal) en door consequente artistieke samenwerkingen aan te gaan met de meest diverse artiesten en partners uit het Vlaamse en internationale kunstenlandschap: van figurentheater tot popband, van elektronicamuzikant tot operacomponist, van theateropleidingen tot filmscholen. In de eerste jaren van zijn bestaan (1999-2002) opereerde het gezelschap in de sociaal-artistieke marge van amateurgezelschappen en achterzaaltjes. De brede doorbraak als professioneel gezelschap kwam er rond 2004 met de productie 'Galapagos' – een labyrintische vertelling die werd geselcteerd voor het Vlaams-Nederlands Theaterfestival. Met 'Galapagos' reisde het gezelschap eveneens voor het eerst buiten de eigen landsgrenzen (Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zwitserland). Die internationale werking zou Abattoir in de daaropvolgende jaren uitbreiden naar o.m. Frankrijk, Italië, Polen, Denemarken en Turkije. Sinds 2006 produceert het collectief ŕ rato van ca. 2 nieuwe theaterproducties per jaar, aangevuld met vele nevenprojecten die zich situeren in diverse disciplines. De afgelopen jaren werd het gezelschap met verscheidene producties vier keer geselecteerd voor het jaarlijkse Theaterfestival. In 2008 ontving Abattoir Fermé de Vlaamse cultuurprijs voor Podiumkunsten voor zijn “indringend en huiveringwekkend theater over de verhalen die de samenleving angst aanjagen en over het theater zelf.” Hetzelfde jaar werd het gezelschap genomineerd voor de European Theatre Prize for new theatrical realities. In zijn tienjarig bestaan maakte het gezelschap meer dan 50 producties, waaronder 'Galapagos (2004), 'Moe maar op en dolend' (2005), 'De Chaostrilogie' (2005-2007), 'Tourniquet' (2007), 'Mythobarbital' (2008), 'Snuff' (2009), 'Phantasmapolis' (2010); 'Monkey' (2011), 'A Brief History of Hell' (2012), 'Apocalypso' (2012) enz. In 2009 maakte Abattoir het jubileumboek 'Anatomie - 10 jaar slachten' (uitg. Lannoo). In 2010 realiseerde het de komische TV-reeks 'MONSTER!' (coproductie met de zender Acht), in 2011 maakte het zijn operadebuut met 'L'intruse' (coproductie Vlaamse Opera). In 2012 verzamelde Miasmah Records enkele soundscores van Kreng in de LP-box "Works for Abattoir Fermé 2007-2011". De komende jaren heeft Abattoir Fermé een tiental nieuwe producties op stapel staan. Daarnaast blijft het gezelschap met het eigen repertoire internationaal touren.